Bộ lọc:
 
Xem theo : Simple   List   Gallery  Hiển thị:  Mục trên trang
Chọn Mã Hàng Mô Tả Giá bán (VNĐ) Add to card
MCP3551-E/SN
Nhà sản xuất:  Microchip
Tài Liệu (Datasheets) MCP3550/1/3 Số Bit Chuyển Đổi 22 Tốc Độ Lấy Mẫu (Per Second) ...
Đơn vị tính: Con
Cật nhật:   17/12/2015
130.000
Hiện còn:
4

 

 
   
AD7705
Nhà sản xuất:  ANALOG DEVICES
Datasheets AD7705,06 Number of Bits 16 Sampling Rate (Per Second) 500 Number of Inputs 2 Input Type Differenti ...
Đơn vị tính: Cái
Cật nhật:   12/01/2016
110.000
Hiện còn:
4

 

 
   
ADS1148
Nhà sản xuất:  TI
Datasheets ADS1146-48 Number of Bits 16 Sampling Rate (Per Second) 2k Number of Inputs 4, 7 Input Type Differe ...
Đơn vị tính: Con
Cật nhật:   11/03/2016
195.000
Hiện còn:
20

 

 
   
ADS7805U
Nhà sản xuất:  TI
Datasheets ADS7805 Number of Bits 16 Sampling Rate (Per Second) 100k Number of Inputs 1 Input Type Single Ende ...
Đơn vị tính: Con
Cật nhật:   13/04/2016
980.000
Hiện còn:
10

 

 
   
ADS8317
Nhà sản xuất:  TI
Datasheets ADS8317 Number of Bits 16 Sampling Rate (Per Second) 250k Number of Inputs 1 Input Type Differentia ...
Đơn vị tính: Con
Cật nhật:   01/02/2018
230.000
Hiện còn:
100