Bộ lọc:
 
Xem theo : Simple   List   Gallery  Hiển thị:  Mục trên trang
Chọn Mã Hàng Mô Tả Giá bán (VNĐ) Add to card
PIC18F6722-I/PT
Nhà sản xuất:  Microchip
Datasheet  PIC18F6722IPT Program Memory Type Flash Program Memory 128KB (64K x 16) CPU Speed (MIPS) 10 RAM Size ...
Đơn vị tính: Con
Cật nhật:   19/11/2015
175.000
Hiện còn:
4

 

 
   
PIC18F452-I/P
Nhà sản xuất:  Microchip
Datasheets PIC18F2x2, 4x2 Datasheet Core Size 8-Bit Speed 40MHz Connectivity I²C, SPI, UART/USART Peripherals ...
Đơn vị tính: Con
Cật nhật:   02/01/2016
105.000
Hiện còn:
2

 

 
   
PIC32MX460F512L
Nhà sản xuất:  Microchip
Datasheets PIC32 User Guide PIC32MX User Guide PIC32MX Flash Programming Spec PIC32MX3zz,PIC32MX4zz Family Errata & DataSheet Clarification PIC32MX3xx,4xx Datasheet PIC32 Microcontroller Brochu ...
Đơn vị tính: Con
Cật nhật:   09/04/2016
130.000
Hiện còn:
Tạm hết

 

 
   
PIC18F2423
Nhà sản xuất:  Microchip
Datasheets PIC18F2x23, 4x23 Datasheet Core Processor PIC Core Size 8-Bit Speed 40MHz Connectivity I²C, SP ...
Đơn vị tính: Con
Cật nhật:   09/11/2016
105.000
Hiện còn:
10