Bộ lọc:
 
Xem theo : Simple   List   Gallery  Hiển thị:  Mục trên trang
Chọn Mã Hàng Mô Tả Giá bán (VNĐ) Add to card
PIC16F690-I/SO
Nhà sản xuất:  Microchip
Datasheets PIC16F6xx Product Brief Humidity Sensor PICtail Users Guide PIC16F6xx Revision A Errata Timer1 Errata PIC16F631, 68x, 690 Datasheet Tips N Tricks Guide PIC16F690DM-PCTLHS App Note ...
Đơn vị tính: Con
Cật nhật:   17/12/2015
45.000
Hiện còn:
4

 

 
   
PIC16F887
Nhà sản xuất:  Microchip
Datasheets PIC16F87xA Datasheet Core Size 8-Bit Speed 20MHz Connectivity I²C, SPI, UART/USART Peripherals ...
Đơn vị tính: Con
Cật nhật:   29/01/2016
47.000
Hiện còn:
14

 

 
   
PIC16F877A
Nhà sản xuất:  Microchip
Datasheets PIC16F87xA Datasheet Core Size 8-Bit Speed 20MHz Connectivity I²C, SPI, UART/USART Peripherals ...
Đơn vị tính: Con
Cật nhật:   11/03/2016
60.000
Hiện còn:
5

 

 
   
PIC16F88
Nhà sản xuất:  Microchip
Datasheets PIC16F87, 88 SSP Module Errata PIC16F87/88 Rev. B1 Silicon Data Sheet Errata PIC16F87/88 Rev. C0 Silicon Errata Timer1 Errata PIC16F87, 88 Datasheet Errata Tips N Tricks Guide ...
Đơn vị tính: Con
Cật nhật:   05/01/2018
40.000
Hiện còn:
19