Bộ lọc:
 
Xem theo : Simple   List   Gallery  Hiển thị:  Mục trên trang
Chọn Mã Hàng Mô Tả Giá bán (VNĐ) Add to card
Bàn Đạp Phím USB
Nhà sản xuất:  KHO-IC
Endo_Cap  Endo_cap thay cho bàn phím nó chỉ thực hiện chức của một phím duy nhất của bàn phím.  Dùng trong phòng nội soi kết hợp với phần mềm trả kết quả hoặc các ứng dụng khác có liên quan.
Đơn vị tính: Bộ
Cật nhật:   02/10/2016
550.000
Hiện còn:
1